Eenzaamheid bij ouderen in Nederland

Nederland telt ruim 2,9 miljoen 65-plussers. Hiervan voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam en dit aantal is groeiende. Van de 1 miljoen eenzame ouderen heeft zo’n 200.000 slechts 1x per maand sociaal contact. (bron: TNS/NIPO 2012) Van de ouderen in een zorginstelling, krijgt bijna 10.000 nooit bezoek. (Bron: onderzoek Leger des Heils, 2012) Eenzaamheid bij ouderen is dus een groot en groeiend probleem.

Eenzaamheid bij ouderen: waarom is er zo weinig over bekend?

Eerder werd eenzaamheid bij ouderen vooral in verband gebracht met tekorten in de relationele sfeer, zoals het verlies van een partner, het ontberen van een groot en gevarieerd netwerk, en de afwezigheid van kinderen in de nabijheid (emeritus hoogleraar De Jong Gierveld, 1998).

Onderzoek naar de rol van de bredere sociale context buiten de leefvorm en het relatienetwerk is schaars. Hoe komt het dat men nog zo weinig weet van de thema’s eenzaamheid en eenzaamheid bij ouderen? Wellicht ligt het in de eenvoud. En kan men aan de eenzame oudere vragen: “Wat heeft u nodig, wat is uw behoefte?” Zonder dat men gaat invullen of betuttelen.

Hoe vaak vragen we eigenlijk aan de ander “Wat heeft u nodig?“  En als dit gevraagd wordt, kan er dan een specifiek antwoord worden gegeven? Zeker als het gaat om een gevoel van gemis, is het vaak lastig om te antwoorden. Want wat mis je dan? Waar zou je behoefte aan hebben? Wat zou je kunnen helpen? En hoe kom je daar achter?

Als je niet gewend bent dat een ander oprecht belangstelling toont, is het moeilijk om over eenzaamheid te praten. Aan de andere kant, hoe kan je nog oog en oor voor de ander hebben in deze maatschappij van druk, druk druk en nog drukker?

Kortom, het valt niet mee om in onze drukke maatschappij aandacht voor elkaar op te brengen, hoe belangrijk het ook is.

De uitdaging voor wooncentra en mantelzorgers: ga eenzaamheid bij ouderen tegen

Het lijkt mij dan ook een uitdaging voor bijvoorbeeld woonzorgcentra om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken, mede door de werkdruk en de bezuinigingen.

Ook lijkt het mij een uitdaging voor de mantelzorger, omdat de negatieve emoties die bij eenzaamheid tot uitdrukking kunnen worden gebracht, vaak ook hen raken.

De uitdaging van Achtzaam: Eenzaamheid onder ouderen terugdringen

Afijn, hoe gaat Achtzaam te werk? Nadat er een sfeer is gecreëerd van veiligheid en vertrouwen, kan er ruimte worden gemaakt om deze simpele vraag te stellen: “Wat heeft u nodig?” Achtzaam draagt hieraan bij met zorgvuldige, oprechte aandacht. Vanuit een luisterende houding.

Wil willen onze ambitie realiseren om 500.000 eenzame ouderen te bereiken. Zodat wij eenzaamheid bij ouderen drastisch kunnen terugdringen.

Onze dienstverlening is erop gericht om sociale contacten te bevorderen en zo weer een stuk levensvreugde terug te brengen en daarmee zelfredzaamheid. Het zit ’m in de kleine dingen:

  • Regelmatig een bezoekje brengen;
  • Telefonisch contact;
  • Berichtjes naar elkaar sturen;
  • Tussentijdse attenties.

Lees meer over onze dienstverlening of bekijk de video.  En als u vragen heeft, stel ze dan gerust. Wij zijn goede luisteraars en denken graag met u mee!

P.S. Download “Feiten & Cijfers over eenzaamheid bij ouderen in Nederland 2015

Fleur van den Horn

Fleur is binnen Achtzaam verantwoordelijk voor marketing & communicatie, social media en de verbindingen maken met investeerders, partners & sponsors. Haar grootste uitdaging is dan ook de samenleving weer achtzaam te maken. E: fleur@achtzaam.nl T: 06-57559650

“Door slimme verbanden te leggen, ontstaat er een beweging die bewust wordt van hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan een achtzame samenleving. Wij gooien de steen in de vijver en zetten daarmee  anderen aan om met ons de eenzaamheid aan te pakken.”

Fleur van den Horn

Logo Slider

+100%-