Niet alleen bed, bad en brood…

Bed, bad en brood. We kennen deze uitspraak van de situatie rondom uitgeprocedeerde vluchtelingen. Nu zijn deze drie b-woorden ook gekoppeld aan het verpleeghuis door het opiniestuk van Carin Gaemers in Trouw (11 juni 2017). Zij roept geestelijk verzorgers op om van zich te laten horen en daarmee te onderstrepen dat de aanwezigheid van deze beroepsgroep van groot belang is voor het welzijn, beter gezegd mentaal welbevinden, van de bewoners. Bij het lezen van haar stuk krijg ik als geestelijk verzorger meteen twee praktijksituaties voor ogen. De eerste is een dame die tevreden is over het bed – bad – brood, maar toch. Een dame die het de verzorging af en toe behoorlijk moeilijk maakt, omdat ze opkomt voor haar medebewoners. Het is een dame die altijd recht voor zijn raap is geweest. Iets dat ik al meteen bij mijn eerste kennismaking met haar ervaar. “Ik wil niet over het geloof praten.” zegt ze met krachtige stem. Uiteindelijk hebben we gesproken over haar leven, waar ze in de loop van de tijd afscheid van heeft moeten nemen, haar man, haar gezondheid. Maar ook de onmacht, de erge lichamelijke pijn, maar ook de hoop, de liefde van en voor haar kinderen. “U vraagt niet of ik een kopje koffie wil drinken”, krijg ik als dank voor het gesprek.

Die andere situatie waaraan ik moet denken is een meneer die elke dag trouw zijn vrouw bezoekt. Als ik langsga, ga ik voor hém. Vaak begint het met zijn vraag aan mij: ‘bent u op vakantie geweest?’ Zou hij willen dat ik vaker even langsloop of is dat, die vakantie, wat hij zelf zo mist? Ik denk toch het laatste want zij gingen altijd graag samen op vakantie al tijdens het werkzame leven, maar na de pensionering is dat maar van korte duur geweest. Nu zit hij hier elke dag bij zijn vrouw, terwijl hij hen zo graag in dat zonnige zuiden had zien zitten.

Bed – bad – brood. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar het gaat ook om aandacht voor al die vragen die leven in het hoofd van bewoners en naasten.

Liesbeth ter Elst

Geestelijk verzorger, werkend als zelfstandige en in een verpleeghuis & gast-blogger van Achtzaam

Fleur van den Horn

Fleur is binnen Achtzaam verantwoordelijk voor marketing & communicatie, social media en de verbindingen maken met investeerders, partners & sponsors. Haar grootste uitdaging is dan ook de samenleving weer achtzaam te maken. E: fleur@achtzaam.nl T: 06-57559650

“Door slimme verbanden te leggen, ontstaat er een beweging die bewust wordt van hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan een achtzame samenleving. Wij gooien de steen in de vijver en zetten daarmee  anderen aan om met ons de eenzaamheid aan te pakken.”

Fleur van den Horn

Logo Slider

+100%-