Verslag Week voor Achtzaamheid 2017

Toen wij met onze stichting begonnen wilden we graag ons steentje bijdragen aan het aanpakken van eenzaamheid onder andere door het probleem bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. We kwamen er al snel achter dat dat nog niet zo eenvoudig is, want kennelijk wil men (en dan met name ouderen) absoluut niet aangeven eenzaam te zijn. Hoe kan het dan dat alle onderzoeken uitwijzen dat 1 op de 3 Nederlanders met deze gevoelens te kampen heeft? Durft men het vanuit de anonimiteit wel aan te geven, maar zodra iedereen weet dat jij het bent niet?

Dat heeft er toe geleidt dat wij vorig jaar hebben besloten om er dan maar geen halszaak van te maken en ons te richten op de aanpak en niet de kwaal. En omdat wij altijd graag ergens vóór zijn in plaats van tegen, paste dat wonderwel ook wel bij ons. Daarmee was de ‘week voor achtzaamheid’ geboren. Achtzaamheid, ofwel oprecht aandacht zorgt er voor dat mensen zich meer verbonden en dus minder eenzaam voelen.

Hoe zag de week er in vogelvlucht uit?

In Hoogeveen hebben een aantal fashion studenten van de Business School Alfa-college Hoogeveen, een activiteit georganiseerd voor de bewoners van woonzorgcentrum de Noorderbrug, woonvoorziening locatie Ama Ina. Gewapend met naaimachines en fraaie stoffen hebben de studenten o.l.v. docentes o.a. kleine verstelklusjes uitgevoerd en enkele kledingstukken gemaakt.

Kinderen van Buitenschoolse Opvang ‘De Kiddo’s’ uit Epe hebben een bezoek gebracht aan een aantal bewoners van Woonzorgcentrum De Boskamp. Op het moment dat de kinderen binnen kwamen zaten er ongeveer twintig ouderen vol verwachting te wachten op de kinderen. Een enthousiast meisje van de BSO nam het woord en vertelde dat ze mooie bakjes gemaakt hadden ‘zodat jullie je niet meer zo eenzaam voelen’. Er werd gegeten en gedronken en een quiz gespeeld geschikt voor jong en oud. Tijdens dit spel zag je momentjes van aandacht terugkomen en was er interactie tussen de kinderen en de ouderen. Men hielp elkaar. Je zag gezichten stralen. Iedereen genoot!

En in Katwijk heeft ook dit jaar een groepje kinderen van KOK kinderopvang een bezoek gebracht aan woonzorgcentrum De Wilbert . De kinderen hadden mooie knutselwerkjes gemaakt die ze aan de bewoners konden uitdelen samen met andere cadeautjes en lekkers. De stoet heeft in totaal bijna honderd ouderen kunnen verblijden met hun bezoek. De bewoners waren zichtbaar aangenaam verrast door dit spontane bezoek en hebben van de aandacht, het lekkers en de presentjes genoten. De kinderen gaven na afloop aan dat ze dit een super cool uitje vonden en wilden graag nog eens terugkomen. En een dag later stond ook nog het optreden van de Zingende Koffiemeisjes op het programma bij hetzelfde woonzorgcentrum.

In Amsterdam-IJburg hebben cliënten van Buurtzorg IJburg  een bezoek gebracht aan BSO UniKidz, locatie Park. Ze hebben een heerlijke middag gehad! Na de koffie, thee en wat lekkers is de groep in tweeën verdeeld en aan de slag gegaan met het bereiden van blauwe bessenkoekjes en chocoladekoekjes. Met grote concentratie werden glazen potten omgetoverd tot ware koekjespotten waarin de ouderen de zelfgemaakte koekjes mochten meenemen Het was hartverwarmend om te zien hoe graag de kinderen wilden helpen. Iedereen genoot zichtbaar van elkaars aandacht. Mooi om te zien hoe kinderen en kwetsbare ouderen elkaar ontmoeten, dat gaat prima samen!

Tien kinderen van KDV Solidoe De Berenboot uit Aalsmeer in de leeftijd van rond de drie jaar kwamen een bezoek brengen aan ouderen in Zorgcentrum Aelsmeer. Wat vertwijfeld kwamen ze binnen en daar zaten tien enthousiaste dames die meteen een lach op hun gezicht kregen van die lieve ukkies. Wethouder Ad Verburg opende de ochtend met mooie woorden. Vervolgens werd er flink op los geknutseld. En niet alleen door de kinderen, nee, de dames hielpen waar ze konden. Jong en oud gingen om en om zitten en met lijm en stukjes stof werd er een heuse bloem gemaakt met groen blad en al. Een leuke bezigheid voor beide partijen. Na het knutselwerk, die de ouderen mochten meenemen voor op hun kamers, werden er nog een paar kinderliedjes gezongen, waarbij de handen omhoog gingen bij ‘Hoofd Schouders Knie en Teen’.

In Noordwijk hebben we voor de tweede keer een optreden gearrangeerd van De Zingende Koffiemeisjes voor de bewoners van woonzorgcentrum Groot Hoogwaak. Voorafgaand aan dit optreden kwamen de kinderen van groep 6/7 van basisschool Wakersduin de senioren een bezoekje brengen. Ze hadden een mand bij zich met zelf gemaakte bloemetjes om aan de bewoners uit te delen om hen even een moment van aandacht en een zelfgemaakt ‘achtzaamheidje’ te schenken. Ook hier was de chemie tussen jong en oud weer duidelijk zicht- en voelbaar, met vele blije gezichten als gevolg. Toen de Koffiemeisjes de eerste tonen hadden ingezet zongen jong en oud zong mee met de liedjes, er werd een polonaise ingezet, maar ook gevoelige liedjes kwamen voorbij en zo werd de middag weer een waar feestje!

Het was een geweldige afsluiting van een heerlijke week, die in het teken stond van achtzaamheid. Aandacht voor elkaar, precies zoals we bedacht hadden toen we aan dit avontuur begonnen.

Wat willen we bereiken met de Week voor Achtzaamheid?

  • Landelijke aandacht voor eenzaamheid. 1 op de 3 Nederlanders heeft ermee te maken (en het gaat zeker niet alleen om ouderen, het is van alle leeftijden)!
  • Door kinderen vroeg te informeren over eenzaamheid, werken we preventief aan het aanpakken van eenzaamheid. – Wij doen dit o.a. door een educatie video (nu al als sneakpreview te zien in compilatie), die over een aantal weken te downloaden is vanaf ons Achtzaam YouTube kanaal;
  • Bewustwording creëren in de samenleving dat met de zomervakantie voor de deur er een hoop mensen alleen achterblijven (zijn het niet je oma/opa, ouders, buren – dan wel vrienden, vriendinnen of in het geval van kinderen hun klasgenootjes);
  • Het bezoeken van woonzorgcentra met kinderen bij ouders, opvang en scholen op de kalender zetten, als terugkerende activiteit gedurende het hele jaar. Oud en jong werkt zo mooi!

Dankbaar voor alle vrijwilligers

Onze enorme dank gaat uit naar alle andere betrokkenen die deze week tot een succes hebben gemaakt: de medewerkers van de diverse organisaties die verbinding hebben gemaakt en in het bijzonder naar de vrijwilligers die zich hier onbaatzuchtig voor hebben ingezet: Ineke, Gita, Laura, Ahmed, Tineke, Rina, Judith, Miranda en Marry.

Nieuwe activiteiten

Volgend jaar gaan we uiteraard weer de laatste week van juni de Week voor Achtzaamheid organiseren, maar voor dit jaar willen we wellicht ook aansluiten bij de Week tegen Eenzaamheid, van 25 september tot en met 4 oktober, mochten zich voldoende vrijwilligers landelijk aansluiten.

Vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om zo’n zelfde project op te pakken in jouw gemeente? Door het aansluiten van een lokale school met een verzorgingshuis? Bekijk dan hier graag alle details en/of meld je aan via deze pagina.

We hopen dat velen zich geïnspireerd voelen om het voorbeeld om vrijwilliger te worden bij Achtzaam, of iets te doen voor mensen om je heen, te volgen. Zoals woordkunstenares Miranda haar verslag mooi afsloot: ‘Achtzaam zijn, dat zouden meer mensen moeten doen!’

Als je nieuwsgierig bent geworden naar de uitgebreide verslagen, check dan onze website en als jij ook vrijwilliger wilt zijn bij Achtzaam mail ons dan graag op info@achtzaam.nl.

Met een achtzame groet,

Mirjam

 

 

 

 

 

Mirjam Paap

Mirjam Paap is binnen Achtzaam o.a. verantwoordelijk voor woordvoering, HR, fondsenwerving & subsidies en fiscale & juridische aspecten. E: mirjam@achtzaam.nl T: 06-51041009

“Door slimme verbanden te leggen, ontstaat er een beweging die bewust wordt van hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan een achtzame samenleving. Wij gooien de steen in de vijver en zetten daarmee  anderen aan om met ons de eenzaamheid aan te pakken.”

Fleur van den Horn

Logo Slider

+100%-