Sponsor of partner worden van Achtzaam?

Sinds november 2015 werk ik voor Stichting Achtzaam. Mijn taak was eerst om samen met de andere vrijwilligers duidelijk te krijgen in welk ‘vakje’ Achtzaam past, hoe we met Achtzaam naar buiten zouden treden. En daarnaast zwoegen om net dat beetje geld te kunnen bemachtigen of donaties te mogen ontvangen om te doen wat het meest belangrijk is: het terugdringen van eenzaamheid in Nederland. Zonder de benodigde middelen is dat lastig.

Liefde, aandacht, een luisterend oor en achtzaamheid, je kunt het allemaal dagelijks zomaar aan iemand geven. Maar wat nu als je dat grootser aan wilt pakken? Dan komt er veel meer bij kijken dan het stukje dat ik net beschreven heb. Dan heb je mensen nodig met een groot hart, tijd en geduld. En dán, dan ineens worden dingen tastbaar. Je bent als stichting al meer dan een jaar bezig en plotseling mag je wel fondsen aanschrijven en sponsoren zoeken, omdat je hebt aangetoond volhardend te zijn en écht iets kunt betekenen.

Er gebeuren mooie dingen. Je ontmoet mensen die zien waar Achtzaam voor staat. Je krijgt mensen mee vanuit het bedrijfsleven, die je helpen om je doelen helder te krijgen. Je raakt in gesprek met gemeentes en er worden zaken helder gemaakt voor jou als stichting. En ineens doe je het niet meer alleen, maar met steun van anderen die begrijpen waar je naartoe wilt.

En inmiddels ben ik verantwoordelijk voor sponsoring en evenementen en hebben wij met elkaar zojuist de eerste Week voor Achtzaamheid mogen afsluiten. Bedrijven willen ons sponsoren, doordat ze zich kunnen vinden in onze doelstelling. Mede door de samenwerking met Albert Heijn Katwijk en Noordwijk, die voor gratis Achtzaamheidjes hebben gezorgd, hebben wij deze eerste Week voor Achtzaamheid tot een succes kunnen maken. Maar ook de inzet van ‘De zingende koffiemeisjes’, scholen en kinderopvang werd zeer gewaardeerd.

Een week waarin wij met elkaar weer even de aandacht op diegenen hebben gericht die er niet zo makkelijk om kunnen of durven vragen. Wij hebben woonzorgcentra mogen bezoeken en er is media aandacht geweest. Wij waren welkom bij de burgemeester van Katwijk en de wethouder van Noordwijk. En dat alles om aandacht te vragen voor wat Stichting Achtzaam wil bereiken. En juist daarom ben ik zo trots dat ik hier deel van mag uitmaken!  Achtzaam groeit en dat doen wij met elkaar, voor een ander. Mooi toch!

In de gemeente Katwijk zijn Mirjam en Fleur, de oprichters, gestart. Inmiddels is Achtzaam actief in de tweede gemeente, de Duin en Bollenstreek, waar Brenda nu als coördinator voor de luister-coaches is gestart. Het aantal cliënten groeit en inmiddels hebben we zelfs een nijpend tekort aan vrijwilligers. Wij zijn daarom actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers om eenzame mensen te bezoeken. Luister-coaches die oprechte aandacht kunnen geven en een Achtzaamheidje mee kunnen nemen om hun cliënt nét dat geluksmomentje te bezorgen.

De Week voor Achtzaamheid 2016 was een mooie week. Aan mij de taak om de komende periode nog meer sponsoren te vinden. Zo kunnen wij vanuit de stichting nog meer mensen een jaar lang gratis achtzaamheid aanbieden. Met als doel om hen weer te helpen zelfredzaam te zijn en te verbinden met de wereld om hen heen.

Wilt u zelf een bijdrage leveren kijk dan gerust eens hier op onze website en kijk wat u kunt doen. Er zijn meerdere mogelijkheden: door persoonlijke inzet, of door een kleine bijdrage als dat u beter past. Hoe dan ook, alle hulp is welkom.

Bent u als bedrijf achtzaam en past stichting Achtzaam binnen uw visie op sociaal verantwoord ondernemen? Ook dan nodig ik u uit om contact met ons op te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om als bedrijf bij te dragen. Helpt u ons? Dan helpt u ook uzelf. Geven is namelijk ontvangen!

Kijk voor meer informatie op onze website:

Boordeel zelf of wij een match zijn.

Met achtzame groet,
Sabine de Jong

Sabine de Jong

Sabine is verantwoordelijk voor sponsoring en evenementen bij Achtzaam. Luisteren, verbinden, plannen en organiseren is wat zij het liefste doet. Dat is de kracht van Aandacht voor iedere doelgroep.

“Door slimme verbanden te leggen, ontstaat er een beweging die bewust wordt van hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan een achtzame samenleving. Wij gooien de steen in de vijver en zetten daarmee  anderen aan om met ons de eenzaamheid aan te pakken.”

Fleur van den Horn

Logo Slider

+100%-