Bewonderenswaardig geïnteresseerd

“Blijf actief! Interesseer je in dingen; blíjf je interesseren in dingen. Dan is het leven zoveel waardevoller.”

Dit staat in de tweet van de KBO-PCOB van 29 november waarin de uitspraak van Jan Terlouw wordt aangehaald.

Hij roept op om bij het ouderen worden actief te blijven.

Natuurlijk is het goed om als ouderen actief en midden in het leven te blijven staan. Maar als je nu niet meer actief mee kunt doen, omdat je gezondheid het niet meer toelaat… Is het dan afgelopen om een deel van de samenleving te zijn?

Gelukkig niet, want ik moet meteen aan een dame van in de 90 denken. Deze vrouw komt al jaren maar heel af en toe het bed uit. Haar gezondheid maakt haar broos, maar wat is ze sterk. Wat toont zij een interesse. Ze weet precies welke studie en wat voor werk haar kleinkinderen doen. Ze zet af en toe vraagtekens bij hun doen en laten, maar beseft ook dat de tijden anders zijn dan toen zij zelf jong was. Ze vergeet geen enkele verjaardag en helpt haar dochter herinneren om een kaart namens haar te schrijven. En haar schoonzoon is weer druk aan het klussen in het huis. Ze staat volop in het leven, ook al is het vanuit haar bed. Ik heb bewondering voor haar, omdat ik ook andere situaties in het verpleeghuis zie.

Echter als ik diezelfde dag van die tweet bij haar kom, schrik ik als ze zegt: “Ik begin mijn interesse te verliezen in alles wat om me heen gebeurt. Ik kan het allemaal niet meer onthouden”. Ze geeft aan zich regelmatig behoorlijk eenzaam te voelen. Haar kinderen en kleinkinderen komen op gezette tijden langs.

“Ach, ze hebben ook hun eigen leven”, beseft ze zich terdege. Ze ziet zo weinig mensen op haar kamer. En als ze dan een keer in de huiskamer eet, dan lijkt het wel of de andere bewoners zo snel mogelijk weer naar hun eigen stulpje gaan. Nog geen aanspraak…

Natuurlijk zo lang mogelijk actief blijven van lijf en leden, daar ben ik het helemaal mee eens met de heer Terlouw. Maar er komt een keer een moment dat je afscheid mag nemen.

Liesbeth ter Elst,

Werkzaam als zelfstandig geestelijk verzorger en in een verpleeghuis

Liesbeth ter Elst

Liesbeth ter Elst is geestelijke verzorger, werkend als zelfstandige voor www.aandachtvoorieder.nl en in een verpleeghuis en is gastblogger voor Stichting Achtzaam.

“Door slimme verbanden te leggen, ontstaat er een beweging die bewust wordt van hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan een achtzame samenleving. Wij gooien de steen in de vijver en zetten daarmee  anderen aan om met ons de eenzaamheid aan te pakken.”

Fleur van den Horn

Logo Slider

+100%-