Wat gun jij iemand uit jouw omgeving die eenzaam is?

Wat gun jij iemand uit jouw omgeving die eenzaam is?

De donkere decembermaand is weer aangebroken, een maand waar sommige mensen reikhalzend naar uitkijken en die anderen graag overslaan… 1 op de 3 mensen heeft regelmatig een eenzaam, leeg of onbestendig gevoel. Ook jij hebt iemand in jouw omgeving die daarmee kampt en de vraag is of je daar iets aan zou willen en kunnen doen? Wij willen hierbij graag helpen en hen een waardevol cadeau geven: kennis, inzicht én online ondersteuning aangeboden door professionele coaches. Gewoon veilig thuis, in eigen tijd en tempo. Deze app is namelijk speciaal ontwikkeld, zodat mensen zelf de eerste stappen kunnen zetten naar een gewenste situatie. We mogen aan 40 mensen een maandabonnement schenken t.w.v. € 12.95 en aan 3 mensen zelfs een jaarabonnement t.w.v. € 155,40. Wees er snel bij, want op = op! Wie gun jij dit cadeau? Stuur je email naar: info@achtzaam.nl Achtzame groet, Mirjam & Fleur, Stichting...
Bewezen tips en oefeningen om je minder eenzaam te voelen

Bewezen tips en oefeningen om je minder eenzaam te voelen

De donkere decembermaand is weer aangebroken, een maand waar sommige mensen reikhalzend naar uitkijken en die anderen graag overslaan… Herken jij net als 1 op de 3 mensen ook wel eens een leeg en onbestendig gevoel en zou je daar iets aan willen doen? Dat kan, maar dan moet je wel zelf de eerste stap zetten! Omdat Achtzaam in jou gelooft, willen we je graag hierbij helpen en jou een waardevol cadeau geven: kennis, inzicht én ondersteuning door online oefeningen aangeboden door professionele coaches. Dat doe je online via een app, gewoon veilig thuis, in eigen tijd en tempo. Achtzaam gunt jou toegang tot deze oefeningen en begeleiding, als jij ons een kort berichtje stuurt. (alle reacties worden vertrouwelijk behandeld) We mogen aan 40 mensen een maandabonnement schenken t.w.v. € 12.95 en aan 3 mensen zelfs een jaarabonnement t.w.v. € 155,40. Email ons via: info@achtzaam.nl Achtzame groet, Mirjam & Fleur, Stichting...

Maatje gezocht

Deze week zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor een cliënte van ons van 86 jaar oud uit Katwijk. Mevrouw wil graag in contact komen met een gezellige gesprekspartner, waarmee ze ook inhoudelijk over het geloof kan praten. Omdat ze moeilijk ter been is zullen de onderonsjes vooral binnen plaatsvinden. Ben jij of ken jij iemand die maatje zou willen worden voor deze lieve dame, voor tenminste 1-2 uur per week, wonende in Katwijk? Meld je aan via info@achtzaam.nl. Wij kijken uit naar je...

Maatje gezocht

Dit is een aardige en pientere man uit Katwijk van eind 50, die graag wat meer contact met anderen zou willen. Bij voorkeur van een vriendelijke dame met wie hij een goed gesprek kan hebben en die net als hij van muziek houdt (bv Nora Jones). Hij is herstellende van een operatie waardoor hij momenteel moeilijk kan lopen en heeft altijd de muziek aan staan, daar moet je dus wel van houden!  Ben jij net als hij een muziekliefhebber, altijd in voor een goed gesprek en ben jij of ken jij iemand die maatje zou willen worden, voor tenminste 1-2 uur per week, wonende in Katwijk? Meld je aan via info@achtzaam.nl. Wij kijken uit naar je...

Huishoudelijk Reglement Stichting Achtzaam

Download hier als PDF Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: de stichting: de Stichting Achtzaam, gevestigd te Katwijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 63715945 ; de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 2 juli 2015 bij notaris mr. Willem van den Eijkel te Katwijk; het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in slotverklaring van de Statuten; projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, zo ook giften, donaties en sponsorgelden, ook wel ‘inkomsten’ genoemd; Artikel 1 Beleid Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan: Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de jaarvergadering is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat (dan wel: wordt aangevuld met) een jaarplan en een jaarbegroting. Het beleid ten aanzien van de voor de stichting werkzame vrijwilligers is separaat vastgelegd in het document “vrijwilligersbeleid”. Artikel 2 Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden Het bestuur: Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting; Neemt bestuursbesluiten; Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en na decharge verlening van het bestuur; Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen; Het bestuur is bevoegd tot het accepteren van voorschotten op een meerjarendonatie; Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten. Alle bestuursleden...
+100%-