Huishoudelijk Reglement Stichting Achtzaam

Download hier als PDF Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: de stichting: de Stichting Achtzaam, gevestigd te Katwijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 63715945 ; de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 2 juli 2015 bij notaris mr. Willem van den Eijkel te Katwijk; het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in slotverklaring van de Statuten; projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, zo ook giften, donaties en sponsorgelden, ook wel ‘inkomsten’ genoemd; Artikel 1 Beleid Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan: Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de jaarvergadering is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat (dan wel: wordt aangevuld met) een jaarplan en een jaarbegroting. Het beleid ten aanzien van de voor de stichting werkzame vrijwilligers is separaat vastgelegd in het document “vrijwilligersbeleid”. Artikel 2 Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden Het bestuur: Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting; Neemt bestuursbesluiten; Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en na decharge verlening van het bestuur; Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen; Het bestuur is bevoegd tot het accepteren van voorschotten op een meerjarendonatie; Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten. Alle bestuursleden...
Voelt u zich wel eens eenzaam?

Voelt u zich wel eens eenzaam?

Wij staan voor u klaar! Wie zijn wij? Stichting Achtzaam is een sociaal maatschappelijke dienstverlener. Mensen die zich alleen of eenzaam voelen, brengen wij weer in contact met anderen. Wij zorgen ervoor dat zij écht gehoord worden en zo weer een stuk levensvreugde terugkrijgen. Wat doen wij? Wij bieden oprechte, persoonlijke aandacht en professionele ondersteuning. Dit doen wij door regelmatig een bezoekje te brengen, telefonisch contact, berichtjes te sturen en tussentijdse attenties te schenken. Voor wie is het? Gevoelens van eenzaamheid kunnen iedereen overkomen. Dat is niet iets waar men zich voor hoeft te schamen. Sterker nog, ruim 5 miljoen Nederlanders hebben er mee te maken. Tijdelijk of langdurig. Wij zijn er voor iedereen die wel wat persoonlijke aandacht kan gebruiken, of hulp nodig heeft met het (weer) in contact komen met anderen. Hoe werkt het? Onze coördinator komt langs voor een vrijblijvend gesprek om kennis te maken en de behoefte in kaart te brengen; Onze coördinator kijkt naar aanleiding van dit gesprek welke luister-coach (vrijwilliger die door onze organisatie is opgeleid) het beste past; Tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat onze cliënten dié aandacht krijgen waar zij behoefte aan hebben. Meer weten?  Bent u nieuwsgierig geworden naar onze dienstverlening? Dan kunt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via onze website, per email: info@achtzaam.nl of ons te bellen op 0900 – 314 8888 (10 cent...
Gratis 1 jaar achtzaamheid!

Gratis 1 jaar achtzaamheid!

Met dank aan donaties via onze Facebook pagina, crowdfunding en website, collectes bij o.a. de Albert Heijn Katwijk en sponsoring van de LIONS Club Katwijk, kunnen wij inmiddels aan maar liefst 21 kwetsbare ouderen in de gemeente Katwijk 1 jaar gratis onze dienstverlening aanbieden.  Wij hebben al een aantal lieve ouderen heel blij kunnen maken, maar als u ook iemand bent of kent die hiervoor in aanmerking wil komen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wat houdt onze dienstverlening in? Achtzaam biedt een dienstverlening aan waarin er weer oprechte aandacht is voor de ander, een luisterend oor. Onze luister-coaches komen op huisbezoek en bieden in overleg ook tussentijds contact aan in de vorm van bellen, SMS–en, Whatsapp-en of Skypen. Ook gaan wij zorgen voor extra ‘geluksmomentjes’ – Achtzaamheidjes genaamd. Hoe werkt het? Onze coördinator komt op een eerste gesprek om kennis te maken en de behoefte in kaart te brengen. Vanuit dit gesprek gaan wij kijken welke luister-coach het beste past voor de optimale klik en dit wordt het “maatje” waarmee u een heel jaar lang achtzame momenten gaat beleven. Hoe kunt u zich aanmelden? Aanmelden kan via het kennismakingsgesprekformulier op onze website, via email of door te bellen naar 0900-314 8888! Wij kijken er naar uit om een jaar vol achtzaamheid met u te beleven… Achtzame groet, Mirjam Paap & Fleur van den...
Samen op de bres tegen eenzaamheid!

Samen op de bres tegen eenzaamheid!

Wist je dat er 1 miljoen eenzame ouderen in Nederland zijn, waarvan er 200.000 slechts 1x per maand iemand zien? Wil je ook achtzaam zijn naar een ander en ons helpen om eenzaamheid onder ouderen in jouw buurt drastisch te verminderen? Met de inzet van 40 vrijwilligers (opgeleid tot luister-coaches) is het mogelijk om minimaal 120 eenzame ouderen in Katwijk en omgeving de aandacht te geven die ze verdienen! Waarom in Katwijk? Katwijk is de plaats die we gekozen hebben als pilot omdat dit vanuit logistiek oogpunt handig is, omdat 1 van de initiatiefneemsters hier woont.  Dat wil niet zeggen dat we het bij Katwijk gaan laten. Niks is minder waar! Het is onze ambitie om een landelijke organisatie te worden. Volg de ontwikkelingen over onze crowdfunding campagne via deze live blog! Dinsdag 7 december, 2015 13:00 Inmiddels hebben we 73% van het crowdfunding bedrag binnen! Dank aan iedereen die heeft bijgedragen. De laatste 27% gaan we deze weken via de lokale ondernemers in Katwijk proberen te regelen. Heb je nog niet meegedaan, dan is dit nu je kans! http://ow.ly/V1i8d Woensdag 25 november, 2015 15:00 Restaurant Aan de Vliet in Rijnsburg bestaat 1 jaar en omdat ze onze stichting een warm hart toedragen hebben ze ons een compleet verzorgd diner voor 2 geschonken. Bijzonder dankbaar zijn we hiervoor uiteraard, maar desondanks hebben we besloten dit diner te verloten onder alle donateurs van onze crowdfunding campagne. Heb je nog niet meegedaan, dan is dit nu je kans! http://ow.ly/V1i8d Maandag 23 november, 2015 10:00 De status van onze crowdfunding campagne: 32 supporters binnengehaald: € 5.933,50 nog nodig: € 2566,50 dagen te gaan: 54 Donaties zijn mogelijk vanaf € 5 op https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/achtzaaminkatwijk/ Donaties...
+100%-