Disclaimer

Algemene voorwaarden

De gegevens op de Achtzaam.nl website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over onze stichting en haar dienstverlening. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van stichting Achtzaam. De inhoud daarvan mag echter worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, onder voorwaarde van bronvermelding.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de Achtzaam.nl website is voor uw eigen rekening en risico. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, uit.

 

+100%-