Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar het wordt een echt probleem als dit structureel gaat worden. ‘Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig en ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties.’ In dit citaat van professor De Jong Gierveld komt al naar voren dat eenzaamheid voor iedereen anders is. De een heeft een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Maar bij iedereen gaat eenzaamheid gepaard met negatieve gevoelens van zinloosheid, angst, verdriet en leegte. Dat kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten.

Afnemende mobiliteit kan tot eenzaamheid leiden

Als mensen minder mobiel worden, door bijvoorbeeld leeftijd, ziekte of een ongeluk, ligt eenzaamheid al snel op de loer. Hoewel alleen zijn niet hetzelfde is al eenzaamheid is het risico op eenzaamheid groter als er plotseling veel minder sociale contacten zijn dan vroeger. Vaak is een mindere mobiliteit niet nodig.

Rollator zorgt voor meer mobiliteit

Een rollator kan al een enorm verschil maken, omdat het iemand weer de zekerheid kan geven om de straat op te gaan en bezoeken af te leggen die eerder niet meer plaatsvonden. Met behulp van een rollator kun je langere afstanden afleggen als je minder mobiel bent geworden. Bovendien ga je zelfverzekerder de straat op, omdat je beschikt over een handig steuntje.

Scootmobiel kan eenzaamheid verminderen

Als de mobiliteit dusdanig is afgenomen dat een rollator niet voldoende is grotere afstanden af te leggen, kan een scootmobiel misschien de oplossing zijn. Zowel voor een rollator als een scootmobiel bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden een financiële tegemoetkoming te krijgen. Hoewel het gevoel van eenzaamheid een subjectief gegeven is, bestaat er geen twijfel over het feit dat verbetering van de mobiliteit bij veel mensen ook een oplossing kan zijn voor gevoelens van eenzaamheid. Misschien een goede aanleiding om binnenkort eens een praatje te maken met iemand die gebruik maakt van een rollator of scootmobiel?

Is eenzaamheid hetzelfde als alleen zijn?

Het kan samenvallen dat alleen zijn ook tot eenzaamheid leidt, maar er is een duidelijk verschil tussen beiden. Alleen zijn, omdat iemand weinig of in het geheel geen sociale contacten heeft, noemen we sociaal isolement. In het algemeen hebben mensen sociale contacten nodig met een verschillend karakter. Denk hierbij aan een geliefde, familie, vrienden en kennissen. Hierdoor wordt een sociaal fundament gevormd dat eraan bijdraagt dat men het leven als zinvol ziet. Maar er zijn ook mensen bij wie het alleen zijn niet tot eenzaamheid leidt. Ook zijn er een groot aantal mensen die aan eenzaamheid lijden, ondanks het feit dat er een sociaal fundament aanwezig lijkt te zijn. Zij missen dan toch een deel van de contacten. Een betere mobiliteit kan maakt het eenvoudiger om sociale contacten bij te houden.

Sander Wijdemans

“Door slimme verbanden te leggen, ontstaat er een beweging die bewust wordt van hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan een achtzame samenleving. Wij gooien de steen in de vijver en zetten daarmee  anderen aan om met ons de eenzaamheid aan te pakken.”

Fleur van den Horn

Logo Slider

+100%-